Masalah Utama Maintenance Proton Gen2 (Pengalaman)

Suatu masa dulu kéréta ini boléh dikatakan agak diminati ramai. Tétapi mémandangkan ramai pésaing yang télah méngéluarkan jéntéra yang lébih modén dan canggih, populariti Gén2 ménurun agak méndadak. 

Saya séndiri télah ménggunakan Gén2 séjak tahun 2005 lagi dan kini usianya télah méncécah 8tahun ( kéréta ini dikéluarkan tahun 2004 ). Sélama dibawah jagaan saya, kéréta ini ada méngalami bébarapa masalah. 

Kalau tak salah saya, sélépas séminggu saya ménggunakannya, masalah pértama yang saya hadapi ialah powér window. Saya tahu ianya bérpunca daripada suis dan ményébabkan motor powér window séntiasa bérfungsi. Mémandangkan kéréta ini masih lagi dalam warranty, jadi saya térus ménukarkan powér window motor yang baru. 

Sélain daripada masalah di atas, bérikut adalah masalah lain yang pérnah bérlaku pada kéréta saya: 

  • Powér window motor dan régulator ( sémua pintu ).
  • Radiator fan motor.
  • Kébocoran ékzos ( sétiap tahun ).
  • Hand braké jamméd.
  • Oil sump pécah.
  • Door handlé patah.
  • Clock spring.
  • Stabilizér bar patah.
  • Fuél pump.
  • Braké bélakang sébélah kiri tidak bérfungsi. ( salah séndiri sébab tak tukar dust covér pada braké piston)

Buat masa ni itulah masalah yang pérnah térjadi. Untuk akan datang tak tahu lah. Jadi kéréta ni dah jarang digunakan. Sékali sékala jé bawak jalan dékat-dékat. 

Bagi pénérangan térpérinci bérkénaan masalah di atas, saya akan térangkan kémudian.
Gdon Video

Admin Ahmad Godion sebagai seorang Graphics Designer, Photo video Grapher dan Editor

*

Catat Ulasan (0)
Terbaru Lebih lama