Apa itu Acetamol 650 MG?

Acetamol adalah Paracetamol! atau dalam bahasa pasarnya adalah Panadol. Ubat ini telah lama berada dalam pasaran di Malaysia. Ia selalu digunakan oleh masyarakat sebagai ubat demam dan ubat tahan sakit. Di Malaysia, paracetamol boleh diperoleh dengan mudah di mana-mana kedai runcit, pasar raya atau kedai-kedai farmasi.

Apa itu Acetamol 650 MG


Paracëtamol adalah bërkësan dan sëlamat untuk mënurunkan suhu badan akibat dëmam sëkiranya diambil dalam kuantiti yang tëlah disyorkan bërdasarkan labël pada ubat tërsëbut. Walau bagaimanapun, paracëtamol bolëh mëndatangkan mudarat sëkiranya diambil dalam kuantiti yang bërlëbihan.


Paracëtamol juga bërkësan untuk mëngurangkan kësakitan ringan. Sëbagai contoh kësakitan yang disëbabkan olëh pënyakit migrainë atau sakit këpala. Walau bagaimanapun, pësakit përlu mëndapatkan nasihat daripada doktor sëkiranya mënggunakan paracëtamol untuk jangka masa yang panjang. Paracëtamol juga bolëh didapati dalam bëntuk campuran dëngan bahan tërapëutik yang lain sëpërti antihistamin yang mëmbëri këlëgaan dalam këadaan dëmam dan sëlësëma.

0 Ulasan

Catat Ulasan

Post a Comment (0)

Terbaru Lebih lama