Download Doc Format Surat Perjanjian Jual Beli Kereta

Download Doc Format Surat Perjanjian Jual Beli Kereta
Disini, saya ada sajikan kepada anda tentang dokumen format untuk surat perjanjian jual beli kereta / motor / kenderaan apa sahaja dalam bentuk doc size A4 lengkap, ringkas dan padat. File ini anda boleh dapatkan secara percuma disni gdonvideo.com justru boleh edit menggunakan microsoft world atau apa jua jenis apps yang boleh dibuka untuk file format docx.

Download Doc Format Surat Perjanjian Jual Beli Kereta:

Klik button download dibawah ini untuk dapatkan file docs untuk Format Surat Perjanjian Jual Beli Kereta. Atau anda boleh copypaste format yang telah saya buat dibawah ini. 

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA

 

Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini ____________________antara____________________No.K/P________________________beralamat di______________________________________________ (kemudian daripada ini disebut sebagai Pembeli) di satu pihak yang lain.Bahawasanya,Penjual telah bersetuju untuk menjual keretanya Jenis No.Pendaftaran__________________________________ No.Engin_________________________________ kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM______________ (Ringgit Malaysia) yang dijelaskan oleh Penjual secara tunai pada tarikh surat perjanjian ini ditandatangani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti berikut:

1.      Penjual tidak boleh menjual kereta No.Pendaftaran______________________ tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Pembeli.

2.      Penjual bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar bagi No.Pendaftaran________________________ kepada Pembeli dari tarikh surat perjanjian ini.

3.      Penjual hendaklah menyerahkan kunci dan geran pendaftaran kepada pembeli selepas persetujuan perjanjian.

4.      Penjual serta ahli keluarga tiada hak untuk menuntut kembali kereta No.Pendaftaran_____________________ selepas tarikh perjanjian ditandatangani.

5.      Pembeli tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi dan kos baik pulih kenderaan daripada Penjual selepas tarikh perjanjian.

 

Urusan jualbeli kenderaan adalah muktamad dan tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah:

 

SAKSI NO.1 :                                                            SAKSI NO.2 :

Nama: ………………………………                         Nama: ………………………………

No.K/P: …………………………….                         No.K/P: …………………………….

 

Tandatangan: ………………………                         Tandatangan: ……………………….

 

PEMBELI :                                                               PENJUAL :

Nama: ………………………………                         Nama: ………………………………

No.K/P: …………………………….                         No.K/P: …………………………….

 

Tandatangan: ………………………                         Tandatangan: ……………………….


Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Link Download Kebaya Merah Full Hd Tanpa Iklan Di Mediafire

KKN Di Desa Penari Bluray Kualiti Link Google Drive

Download KKN Desa Penari Film Penuh Link Ada Di Sini