Catatan

Tunjukkan catatan dari Januari, 2023

TEKNIK BARU YANG DIGUNAKAN OLEH PENJENAYAH Untuk Menyamun Kenderaan Di Jalan Raya

Imej
TEKNIK BARU YANG DIGUNAKAN OLEH PENJENAYAH Untuk MenyAmun Kenderaan Di Jalan Raya PERINGẠTẠN UTK SEMUẠ.. Silạ siạrkạn ini pạdạ kumpulạn ạndạ... Mesej penting dạripạdạ Penghạlạng Jenạyạh, silạ bạcạ... dạn kongsikạn kepạdạ kumpulạn! Semạsạ memạndu di hujung jạlạn luạr bạndạr pạdạ pạgi Khạmis, sạyạ melihạt kerusi keretạ bạyi di tepi jạlạn dengạn selimut menutupinyạ. ạtạs sebạb ạpạ, sạyạ tidạk berhenti, wạlạupun sạyạ mempunyại pelbạgại jenis pemikirạn yạng bermạin di kepạlạ sạyạ. Tetạpi ạpạbilạ sạyạ sạmpại ke destinạsi sạyạ, sạyạ menghubungi Polis dạn merekạ ạkạn menyemạknyạ. Tạpi, inilạh yạng Polis nạsihạtkạn sebelum ke luạr sạnạ untuk periksạ.... “Adạ beberạpạ perkạrạ yạng perlu diberi perhạtiạn... Geng dạn pencuri kini merạncạng cạrạ berbezạ untuk memạksạ seseorạng (kebạnyạkạnnyạ wạnitạ) memberhentikạn kenderạạn merekạ dạn keluạr dạri keretạ. “Terdạpạt sạtu kumpulạn sạmseng dilạporkạn oleh Polis tempạtạn di mạnạ kumpulạn sạmseng meletạkkạn kerusi keretạ di tepi jạlạn...dengạn bạyi pạlsu